Gedroomd paardrijden op het Doesburgse schaakbord

De Rode Toren trekt langs rechte lijnen
tegen het binnendringend paard ten strijde:
slinks was dit dier, in and're huid gekropen,
onopgemerkt de Koepoort ingeslopen.

Een Frater komt van rechts (en heeft dus voorrang),
verspert het beest met schuine pas de doorgang
en roept als raadsheer op het Raadhuis hulp in.
Het Wijne- en Bierhuis leggen kort de smulzin

terzijde, sturen wankele pionnen
(veldje voor veldje, zat als lampionnen)
de straat op: getalsmatig oogt het krachtig...

Dat eenzaam paard in elk geval te machtig: 
het kruipt weerom in de vermommingshuid
en draaft links uit de flank de Koepoort uit

P.B. Kempe

We hebben 203 gasten en geen leden online